metin
Liselerde Öğrenci Birlikleri
07/03/2008
Sadık Güleç - Metin Göktepe

İstanbul liselerinde öğrenciler örgütlenme çabalarını sürdürüyor. Bazı liselerde öğrenci birlikleri oluşturuldu. Birlikler çeşitli etkinlikler düzenliyor...
Orta öğrenim dönemi insan kişiliğinin sosyal, kültürel, siyasal yönden şekillendiği en önemli aşamalarından birisi. Bu yüzden gençliği kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal iktidarlar ve egemen sınıflar çabalarını bu dönemde yoğunlaştırarak tek tip gençlik yaratmaya çalışırlar. Bu nedenle orta öğretim gençliği baskılardan nasibini en fazla alan gençlik kesimini oluşturuyor.
Bu koşulları değiştirmek isteyen öğrenciler İstanbul'un birçok lisesinde, liseli gençliğin içinde bulunduğu sorunların giderilmesi, öğrencilerin yaşama katılmaları, kendilerini sosyal ve kültürel yönden geliştirebilmeleri ve demokratik bilimsel lise programını hayata geçirebilmeleri amacıyla liselerde Liseli Öğrenci Birlikleri(LÖB)'ni kuruyorlar. Öğrenci birlikleri çalışması bir çok lisede başladı ve bazı liselerde ilk öğrenci birlikleri kuruldu. Başlangıçta öğrenci birlikleri çalışması daha çok liselerdeki demokrat devrimci ve sosyalist öğrenciler tarafından başlatılmıştı. Ancak öğrenci birlikleri öğrenci sorunladrı temelinde tüm öğrencilerin katılımına açık yapılar olduğu anlatılıca diğer öğrencilerin de ilgisini çekerek geniş bir tabana oturmaya başladı.
Lise öğrenci birliğinin kurulma çalışmasın olduğu liselerden birisi de Güngören'de bulunan İzzet Ünver Lisesi...Bu lisedeki sorunlar diğer liselerden çok farklı değil. Bütün liselerde yaşanan dayak, idare baskısı vb. sorunlar İzzet Ünver'de de bütün boyutuyla yaşanıyor. İzzet Ünver'in öğrencileri bütünbu sorunlara karşı öğrenci birliğini kurmaya karar vermişler. Başlangıçta sınırlı sayıda öğrencinin katılımı ile kurulan birlik, daha sonra okuldaki sorunlara karşı çeşitli faaliyetlerle genişlemeye başlamış. Şu anda Lise Öğrenci Birliği'nin toplantılarına yaklaşık olarak 60 civarında öğrenci düzenli olarak katılırken, birliğin çalışması sonucu 'derste izinsiz konuştu' diye disiplin cezası verilerek okuldan atılmaya çalışılan bir öğrenci geri alınmış. Öğrenci birlikleri çalışmaları şuanda tek tek her okulda ayrı yürütülüyor. Birlikler arasında merkezi bir ilişki ve platform tam olarak kurulamamış. Öğrenciler bunun sebeini birliklerin yeni yeni hayata geçmeye başlamasını bağlıyorlar. İzzet Ünver Lisesi öğrencisi Meryem İlkan, "Birliklerin kurulması için toplantılar düzenleniyor. Ama bu tam olarak oturtulamadığı için böyle bir bağ olamıyor. Bunun sebebi de öğrencilerin yoğun bir baskı ve tehdit altında olmaları" diyor. Okullardaki disiplin cezaları nedeniyle öğrenciler bu çalışmalara katılmaktan çekiniyorlar. Bir çok öğrenci LÖB'ün düzenlediği etkinliklere katıldığı gerekçesiyle disiplin cezaları aldı. Avcılar'da bulunan Süleyman Nazif Lisesi'nde de bir öğrencinin okuldan atılmasını protesto etmek için Öğrenci Birliği'nin düzenlediği yaklaşık bin kişinin gerçekleştirdiği gösteriye katıldığı gerekçesiyle yetmiş öğrenci hakkında disiplin soruşması açıldı. Bu öğrencilerden yedisi hakkında çeşitli uzaklaştırma cezaları verildi. Okul idarelerinin öğrenci birliklerinin kurulmasını engellemek için yaptığı tüm çabalara rağmen öğrenciler sorunlarına sahip çıkan LÖB'lere katılmaktan çekinmiyorlar. Pertevniyal Lisesi öğrencisi Deniz Aslan, "Ben gerici eğitime karşı olduğum için birliklere katılmayı düşünüyorum. Benim siyasetle fazla ilgim yok. Ama bu eğitim sistemini benimsemiyorum" diyerek birlikleri öğrenci sorunlarına sahip çıktığı oranda gelişeceğini savundu. Öğrenci sorunlarına duyarlı davranıldıkça LÖB çalışmasına katılan öğrencilerin sayısında da sürekli artış yaşanıyor. Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Lisesi öğrencilerinden Kemal, "Önce öğrenciler ile para toplanmasına karşı bir araya geldik. Ardından dayak olayına karşı öğrencilerle konuştuk. Sonra da bir araya gelerek LÖB'ü kurduk. Biz insanlara kendi sorunları etrafında mücadeleye çağırınca onlar da liseli öğrenci bilrliğni benimseyecektir" diyorlar.
Öğrenci birlikleri çalışmasında bulunan öğrenciler, var olan eğitim sistemine karşı alternatif bir eğitim sistemi programı hazırlamışlar. Demokratik bilimsel lise programı adını verdikleri programla birlikte gençlğin kitlesel örgütlü mücadelesini yaratmayı hedefliyorlar. Programda "Lise, her şeyden önce bilimsel eğitimciliği meslek edinmiş kadrolarıyla hareket edecek. Liseli gençliği, yaşama bilimsel temellerde katan olgu ve olayların bağını açıklayan insanların dünya görüşlerine maddi karakterli verileri verebilen bir eğitim sistemidir. İnsanları kültürel sosyal yönde hayata katan toplumsal yönde üretim için yetenekleri doğrultusunda gelişen bir amaç taşımaktadır" deniyor. Ayrıca liselerde anadilde eğitim hakkı, eğtimin parasız olması ve herkese yüksek öğrenim hakkının sağlanması savunuluyor. Programın yanısıra tarşılan konulardan birisi de öğrenci birliklerinin iç işleyişinin örgütlülüğünün nasıl olması gerektiği...Demokratik bir iç işleyişin sağlanması için sağlanması içinher sınıfta öğrencilerin katılımıyla sınıf temsilcilerinin seçilmesi, bu temsilciler tarafından ise okul temsilcilerinin seçilemesi bunlar arasından da bölge ve il platformları yaratılarak merkezileşmeye gidilmesi hedefleniyor. Şimdiden bazı liselerin seçtiği temsilciler bir araya gelerek bölge platformları oluşturmuş. Kurulan bu platformlar kendi bölgelerindeki okullarda ortaya çıkan sorunlara müdahale ederek gençliğin birliğini sağlıyorlar.
Öğrenci birliklerinin amaçlarının ve eğitim sistemini tartışma amacı ile değişik etkinlikler düzenleyen öğrenciler son olarak yaklaşık 100 lise öğrencisinin katıldığı bir panel düzenlediler. Panelde liseldeki eğitimin "Dinci gerici faşist dogmalar yığınından ibaret olan bilimsellikten uzak sermayeye ve diktatörlüğe uysal hizmetkarlar yetiştirmeyi hedefleyen askeri kışla disiplininin hakim olduğu bir sistem" olduğunu vurguluyarak bu sistemin "özgür düşünce ve kişiliği oluşmamış, resmi ideolojinin görüşünü benimseyen, kişiliksiz, silik ve emirlere boyun eğen insan yetiştirme hedefi güttüğünü" belirttiler. Panelde konuşan öğrenciler demokratik bir lise mücadelesi için, "Öğrenci, öğretmen ve veliler arasında iyi bir ilişki kurulmasının önemli olduğunu vurguladılar. Panelde öğretmenler adına konuşan Eğit-Sen temsilcisi, öğrenci birliklerinin kurulmasının öğrenciler ve öğretmenlerin ortak mücadelesini sağlamak açısından gerekli olduğunu vurgulayarak, "Liselerde bulunan sorunları birlikte yaşıyoruz. Bu sorunlara karşı birlikte mücadele ettiğimiz ölçüde başarılı oluruz" dedi.
Liseli Öğrenci Birlikleri bütün öğrencilere açık yapılar olarak öğrencilerin özgül sorunları çerçevesinde demokratik bilimsel lise mücadelesini yaratmak için liselerde yerleşmeye çalışıyor. Bu çalışmaya katılan öğrenciler bütün liseli öğrencilere bir çağrıda bulanarak, "Bütün bu artan baskı ve yeni saldırılar karşısında ortaöğretim gençliği kendi kitlesel örgütlerini yartmak bu baskı ve saldırılara karşı kitlesel geliştirmek zorundadır. Özellikle bir kaç yıldır liseli gençlik içerisinde yaygınlaşan öğrenci birlikleri böylesi bir mücadelenin ve örgütlenmelerin araçları olmak potansiyeli taşımaktadır" diyor.
21 Kasım 1992 Yıl : 1 Sayı : 35
anasayfailetişim
METİN'E METİN
BİR METİN

Metin'in kafasında
bir darp var
Polis
karakolundan
morga kadar
Mosmor
Bir darbe var
yüreğimizde
beynimizde
Soruyor bir işaret
fişeği
Biz ölerek mi
yaşamayı
öğreneceğiz hâlâ...

Can Yücel
gazeteciler

Tel: +90 (212) 233 20 36 Fax: +90 (0212) 233 18 60-70
Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi Karabatak Sokak No: 31/2 Şişli/İSTANBUL
          e-posta: bilgi@metingoktepe.com
eby
anasayfa ::  haberler ::  biyografi ::  yorumlar ::  göktepe ödülleri ::  metinden ::  dava hakkında ::  fadime göktepe
EVRENSEL - 2008